Menu

Opdateret: Fodbolden starter op igen

image
Simon Vittrup Olsen
11. maj 2020 kl. 15:50

Opdateret den 8. juni 2020

Så er vi igen klar til have fodboldtræning i Sørby, dog under nye retningslinjer. Torsdag den 7. maj åbnede statsministeren igen op for breddefodbolden i Danmark. Efterfølgende er DBU kommet med en protokol om de retningslinjer breddefodbolden; herunder Sørby Fodbold, skal over holde. Det er vigtigt at i læsere disse grundigt og overholder dem.

Nye retningslinjer gældende i Sørby Fodbold fra den 09. juni 2020

Søndag den 7. juni blev forsamlings forbuddet hævede til 50 personer og mandag den 8. juni kom kulturministeriet og DBU med nye retningslinjer for fodbolden.

Guidelines for afvikling af træning

Før træning

 • Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.
 • Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af træning. Det anbefales af Sørby Fodbold at, man venter med at starte.
 • Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for fodboldanlægget, da der ikke må være tilskuere på fodboldanlægget. Fodboldanlægget er hallens græsplæner og kunstgræsbanen.
 • Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud.
 • Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun bruges af den enkelte gruppe under træningen.
 • Bruges der overtræksveste skal spilleren bruge den samme overtræksvest under hele træningen, og må ikke bytte med andre. De må ikke samles i en bunke efter en øvelse, hvis de skal bruges igen før de er blevet vasket. Overtræksvestene skal vaskes efter hver træning.
 • Der må trænes i grupper af maksimum 50 personer inklusive voksen/træner.
 • Drikkedunke må ikke deles med andre.
 • Alle spillere og trænere vasker hænder, inden de kommer til træning. Sørbyhallens omklædningsrum og toiletter vil være åbne med mulighed for omklædning, toiletbesøg og håndvask.
 • Det er tilladt at medbringe sin egen håndsprit og håndcreme, dog må man ikke dele eller dele ud.

Under træning

 • Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe.
 • Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt.
 • Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.
 • Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt.
 • Der må ikke skiftes ud mellem grupper under træning.
 • De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under træning eller samlinger.

Efter træning

 • Alle forlader fodboldanlægget efter træningen er slut. Fodboldanlægget er hallens græsplæner og kunstgræsbanen.
 • Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe.
 • Sørbyhallen har åbent for omklædningsrum, toiletter og salgsvogn.
 • Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19, skal klubben, trænere orienteres om dette. Klubben kan kontaktes på ovenstående kontaktinfo.

Afvikling af turneringskampe og stævner

 • Ved afvikling af turneringskampe eller stævner følges ovenstående protokol med undtagelse af punkterne om hovedstød og indkast.
 • Der skal laves to særlige afmærkninger i tilknytning til kampbanen, der tydeligt viser, hvem der er en del af arrangementet på op til 50.
 • Opvarmning for udskiftere kan foregå i de opmærkede udskiftningsområder eller i umiddelbar tilknytning dertil. Evt. på en tom opmærket bane. Man må ikke kunne opfattes som en del af en anden gruppe.
 • Der må maksimalt befinde sig 50 personer – spillere, trænere og dommere inde for det afmærkede område.
 • Tilskuere er ikke tilladt langs banen eller på fodboldanlægget. Fodboldanlægget er hallens græsplæner og kunstgræsbanen.
 • Der må ikke indtræde nye hold på det afmærkede område, før alle har forladt området.
 • Ved afvikling af stævner gælder samme regler som ved afvikling af enkeltkampe. Dog må det samlede gruppeantal ved et stævne ikke overstige 50 personer (eksempelvis 5 hold ved et 5-mandsstævne med 8 spillere og to trænere = 50 personer).
 • De hold, der ikke spiller, skal opholde sig uden for fodboldanlægget, eller på et til lejligheden særskilt afmærket område (en tom afmærket bane, i omklædningsrummene eller i cafeområdet).
 • Eventuel opvarmning før kamp skal foregå i afmærkede områder – på kampbane eller andet afmærket område.
 • Hilsepligten før og efter kampen er afskaffet under Covid-19.
 • Hvis ikke der er plads på kampbanen, skal der anvises særligt opvarmningsområde til dommeren/dommerne.
 • Det er til enhver tid den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler overholdes.

Ved sygdom

 • Personer med symptomer på COVID-19 må ikke møde til kamp eller træning. Personer må først møde til træning eller kamp igen 48 timer efter symptomerne er ophørt. Personer hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”

Retningslinjer til antal træningsgrupper og spillere pr. bane:

Alle træningssessioner skal iagttage forsamlingsforbuddet. Der må ikke være flere end [pr. 7. juni] 50 personer forsamlet i forbindelse med aktiviteten. Hvis man udnytter større arealer, hvor flere end 50 kan træne i forskellige grupper på det samlede areal samtidigt, må grupperne ikke samles, ej heller selv om de kan opretholde mere end 2 meters afstand.

Vi anbefaler at fodboldanlægget indrettes i zoner. Dette gøres lokalt i foreningen eventuelt i samarbejde med kommunen. Der skal være minimum 4 kvadratmeter pr. person. Der må maksimalt være 50 personer i en zone inklusive træner/leder.

Banemål:

11-mands bane = 105x68

8-mands bane = 68x52,5

5-mands bane = 40x30

3-mands bane = 21x13

Banerne skal være tydelig afmærket og klar afstand minimum 2 meter mellem hver bane – dette gælder hele vejen rundt. Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig stor afstand mellem banerne til, at grupper på forskellige baner ikke kommer i nærheden af hinanden, så der ikke er risiko for at bryde reglerne om forsamlingsforbuddet. Det er den enkelte forening, der selv sørger for at vurdere og har ansvaret for at etablere tilstrækkelig afstand.

Det er tilladt at opdele en 11 mandsbane i fire 5-mandsbaner. Dette gælder også kunstgræsbaner. Hvis der er flere grupper af maksimalt 50 personer til stede på det samme fodboldanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er en klar afstand (minimum 2 meter) mellem hver bane/område. Til afmærkning kan anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.

Der må ikke opholde sig personer i rummet mellem banerne eller andre steder rundt om banerne undtaget er trænere og udskiftningsspillere i de særligt afmærkede områder. Der må derfor ikke være tilskuere på anlægget, da anlægget så kan opfattes som et stort område med for mange mennesker forsamlet. Fodboldanlægget er hallens græsplæner og kunstgræsbanen.

Hele protokollen fra DBU kan læses her: https://mit.dbu.dk/Public/Protokol.pdf